reede, 5. september 2008

Uued lootused koostööks

Ülikoolis on käidud üks nädal ja on tekkinud mingi ettekujutus sellest, mis toimub. Võimalused on märksa avaramad - palju uusi inimesi, võimsad andmebaasid ja mis põhiline - suurem osa õppejõude paistab tundvat oma eriala, mitte aga nagu enamik kooliõpetajaid.
Seoses sellega on muidugi võimalik arendada ka koostööd meteoroloogia alal. Olen juba kuskile Internetti infot riputanud, kuid ega küll küllale liiga tee. Tartu Ülikoolis tegutseb juba 51. aastat Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, kes korraldab matku ja käike loodusesse ning teeb eelkõige looduskaitsealaseid uurimusi. Nad korraldasid 4. septembri õhtul koosoleku, kus nad tutvustasid lühidalt ennast ja oma tegevust. Seoses nendega tekkis mul mõte, et võiks teha meteoroloogilise matka. Miks selline üritus peaks toimuma ja milliseid eesmärke teenima?
Mõnedes eluvaldkondades on koostöö väga tihe, paljudes aga kahjuks mitte. Viimaste hulka kuulub ka meteoroloogia. Koostööd on vaja, kui tahetakse tulemusi ja edu. Keegi peab selle nimel vaeva nägema. Niipalju, kui olen kohtunud vastava ala inimestega ja nende tegevust mõnda aega jälginud, on enamik kapseldunud oma uurimisvaldkonda. Tundub isegi, et selline tendents jätkub, põhjuseks võib-olla mingid endisaegsed mentaliteediigandid, inimeste vähene huvi, tegevusvabaduse vähesus ja muidugi ka huviliste enda passiivsus või huvipuudus. Seega, on vaja kas mingit elujõulist ja aktiivset organisatsiooni (Jõgeva ilmahuvikeskus ei ole kindlasti seda) või siis foorumeid, ümarlaudu, matku jmt. Selle eesmärgi nimel ongi mõte korraldada meteoroloogiamatka. Ei ole veel looduskaitseringiga sellest rääkinud, ent plaan on seda teha, ehk juba täna.
Meteoroloogiamatka eesmärgiks oleks eelkõige muidugi huviliste kokkusaamine ja omavaheline tutvumine, edasi (matka käigus) looduse tutvustamine meteoroloogi pilgu läbi (pilved, ilmaended looduses, fenoloogia jmt), õhtul või puhkepausidel on juturingid koostöö arendamisest, ilmast, äikesest ja vastavatest uurimustest. Vestlusring avatakse äikeseküsitlusega ja siis võiks jutt minna üle vabaks temaatiliseks vestluseks.
Head mõtted tulevad inimestega suheldes ja ehk leidub, juhul kui matk ikka nüüd toimub, veel tugevaid ja aktiivseid huvilisi, kes ettevõtmist veaksid edasi.
Kuna mõte on algusjärgus, siis enne oktoobrit vaevalt et matk toimub. Arvatavasti toimub matk Tartumaa piires, kuid see võib ka mujal toimuda, oleneb, mida inimesed välja pakuvad. 4. septembri õhtul õnnestus paaris inimeses huvi tekitada, kes teevad ka lobitööd ja loodetavasti on esmaspäeval kuulda häid uudiseid.

Kommentaare ei ole: