laupäev, 14. november 2009

Ilma-ja kliimateemaline loengutesari ja mailitest

23., 24., 26. november Tartus Tähe 4 õppehoones.
See loengutesari on juba välja hüütud mõnes kohas, kaasa arvatud siin: http://www.ilm.ee/?46650, aga olgu siingi sellest lühidalt.
Loengutesari kutsutakse ellu teema olulisuse tõttu. Palju rõhku on pööratud esinemiste atraktiivsusele ja sellele, et igaüks leiaks sealt endale midagi uut ja huvitavat. Suurt huvi temaatika vastu näitas osalejatega vestlemine GLOBE õpetajate seminari kohvipausidel 14. novembril (vt: www.globe.ee/globe/seminar2009/) ja mailitest.
Mailitest tähendab suvalisest mailide nimekirjast (näiteks mõne kursuse või ülikooli listidest maililoend) juhuslikult väljavalitud mailidele toimuva ürituse info saatmist, et uurida, kui paljud kindlasti on asjast huvitatud. Nii kevadel toimunud äikeseteooria loengule kui toimuvale loengusarja puhul valiti 20 juhuslikku maili, kuhu saadeti info ja paluti tagasisidet kindla huvi kohta. Äikeseteooria vastu tundis huvi üks, loengusarja vastu aga 8 mailiomanikku. Selline tulemus on ka oodatav, sest äike on palju kitsam teema kui ilm või kliima laiemalt. Kui tuntakse huvi mõne toimuva ürituse (see sõna võib-olla mõnele ei sobi, sest tähenab justkui läbikukkunud üritust, aga hetkel paremat mõistet ka ei oska kasutada) puhul huvi, kui suur võiks oodatav huvi olla, siis kindlasti soovitan seda meetodit kasutada.
Igal juhul loengutesari on tulemas ja loodetavasti on huvilisi palju. Loenguruumi mahui veidi üle 100 inimese. Saab küsida, mõtteid avaldada, diskuteerida. Soovitan seda võtta kui võimalust, sest üldiselt on ikkagi sarnased loengud jne väga akadeemilised ja erialased, mitte suunatud nö kõigile.

Kommentaare ei ole: