esmaspäev, 5. november 2012

Veel üks analüüs

Sissejuhatuseks. Analüüsid ei ole mõeldud kellegi halvustamiseks või pahatahtlikuks arvustamiseks ja on arusaadav, et kui tehakse näiteks telefoniintervjuu või midagi avaldatakse ajalehes, siis ei saa see väga põhjalik ja sügavuti minna, samuti oleneb ka sellest, mida üldse küsiti. Ometigi pean oluliseks teha taustauuring, et näiteks huvilisedki saaksid lähemalt ja rohkem teada. 
Seda silmas pidades tegin järgneva analüüsi ühe Eesti Päevalehes avaldatud arvamusuudise kohta. Seal on peateemaks Sandy seos kliimamuutustega, kuid siinne analüüs on üldine, st ei ole arvestatud uudise teemat.
Mis silma hakkas?
Supertorm - mida see ikkagi tähendab? Kui räägime tuultest jms, siis oli tegu nõrga tormiga, nagu muide märkis P. Post. Super tuleb lihtsalt mõjust inimestele, majandusele, ühiskonnale. Äärmisel juhul võib super öelda ka siis, kui troopiline ja parasvöötmeline ühendavad oma jõud. Veel saab öelda, et tegu on lihtsalt moodsa sõnaga (vrd kilostaar, megastaar, superstaar jne).  
Järgmine küsimus: mida mõista etteaimatavuse ja loomulikkuse all? Kui räägime etteaimatavusest nädalaid ja kuid ette, kusjuures jutt on konkreetsest sündmusest, siis on kuulub see nn woodoo-maale, kui aga nädalast, siis näiteks T. Tanilsoo märkis, et sellise tähtajaga oligi see prognoositud ja midagi üllatavat polnud.
Kas selline torm on loomulik? Esiteks, mida see sõna tähendab? Kui looduslikke põhjuseid ja et on varem ka olnud, siis on loomulik, sest geoloogilised uurimused (vaata http://geology.about.com/od/naturalhazardsclimate/a/aa_paleostorm.htm jahttp://www.ncdc.noaa.gov/paleo/hurricane/conference.html) on näidanud, et settekihtides on selliste sündmuste kohta olemas selged märgid. Veel üsna hiljuti (jutt mõnekümnest aastast) arvati, et idarannikul ei saa orkaane olla, kuid settekihtidest leiti tõendid, et selliseid torme on seal ammu enne maadeavastusi toimunud ja korduvalt. Tunnistan Sandy loomulikuks.
Kolmas küsimus: kas Sandy on tõepoolest ajaloo kulukaim? Kas Katrina polnud mitte tunduvalt kulukam? List
Siis läheb uudis edasi, et Sandy tekitas palju peavalu prognoosijatele. Viitan siin Tarmo piinlikult täpsele jälgimisele, et polnud midagi ennenägematut ega keerukat, lugesin isegi Washington Postist mitu päeva enne randumist, kus selgelt öeldi, et kahtlusele on vähe ruumi, trajektoor ja käitumine on suure usaldusväärsusega prognoositav ja praegust seisu hinnates läks see ka täppi, mida seal öeldi. Uudised/ülevaade 28. okt. seisuga. Kui silmas on peetud seda, et ei nähtud mitu kuud ette, siis see on minu meelest põhjendamatu väide; kui silmas peetud haruldust, siis olen nõus, et harva, aga samas setted näitavad, et sajandeid ja tuhandeid aastaid on need ikka aeg-ajalt idarannikule jõudnud ja sealset keskkonda märkimisväärselt mõjutanud; kui üleminekut troopilisest parasvöötmeliseks, täpset tugevust randumisel, siis sellega olen pigem nõus, sest tõepoolest täpselt on selle kohta raske prognoosida; lõpuks arvan, et see lause peegeldab ilmselt sealseid meeleolusid, eks Eestis olid ju Monika-järgselt jm ajalgi ikka mulje ja arvamus, et enneolematu jne. Siin oleks sellise väite põhjendamine ilmselt vajalik, sest ilmselt polnud tegu telefoniintervjuuga.   
Edasi läheb uudise kohta päris mõistlikult. Paar mõtet ikkagi tekkisid. Arvamuses öeldakse, et tormide intensiivsus suureneb ookeanide soojenemise tõttu. Tegelikult on nii, et mitte üksnes ookeanid, vaid ka atmosfäär muutub energeetilisemaks. Seega on lihtsalt rohkem energiat äärmuslikeks nähtusteks.
Kas püsiv kõrgrõhkkond Gröönimaal põhjustas Sandy maismaale liikumise?  P. Post TÜ-st rõhutab jugavoolu tähtsust nii Sandy vormimisel kui ka suunamisel. Lisaks soovitab ta lugeda seda: http://www.climatecentral.org/blogs/how-hurricane-sandy-can-become-a-frankenstorm-15160
Uudise kommentaariumist: Sandy muutis erakordseks pigem see, et Kuu, Maa ja Päike olid sel momendil ühel sirgel. Seega ookeani tõus oli maksimaalne. See lisas tõusule meetri või paar. Lisaks sellele nägin kuskil mujal kommentaari, kus keegi väitis, et kuna oli täiskuu, siis oli tõus suurem (!). Tõus mõistagi ei sõltu kuu faasist, vaid selle gravitatsioonilisest mõjust, mis sõltub näiteks kuu kaugusest.
Loomulikult ei saa me läbi vandenõuta, keegi kirjutab: lugedes, kui ebatüüpiline see orkaan oli, tekib paratamatult küsimus, KUI kaugele on kliimarelvad ikkagi arenenud. Pole asjapulk, ei oska aimatagi, aga töö käib ju ka selles suunas vt http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_warfare
Arvamuses mainitakse veel IPCC-d. Muide, on olemas ka NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change). See seltskond on väiksem ja vähemtuntud, kuid et tekiks täielik pilt, tuleks ka neid teada.
Nende disclaimer: “On the most important issue, the IPCC’s claim that “most of the observed increase in global average temperatures since the midtwentieth century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations,” NIPCC reaches the opposite conclusion—namely, that natural causes are very likely to be the dominant cause. Note: We do not say anthropogenic greenhouse gases (GHG) cannot produce some warming or has not in the past. Our conclusion is that the evidence shows they are not playing a substantial role.”

Kommentaare ei ole: