kolmapäev, 21. detsember 2011

Sademetehulk

Sademetehulga mõõtühikuks on see, kui mitu mm sadas. Kuid on väär arvata, et see on defineeritud selle kaudu, mitu liitrit või kuupmeetrit tuleb meetrile. Seda saab muidugi välja arvutada, aga ei ole sellisena defineeritud. viiteid sellele definitsioonile võib leida näiteks: http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Keskkond/04Keskkonnaseisund/10Ehuseire/KK_41.htm või http://www.aiandus.ee/vaata.php?id=1095, isegi ülikoolis loengutes on sellist käsitlust.
Sademetehulga ühik mm tähendab lihtsalt veekihi paksust, mis moodustuks siledale aluspinnale, kui sademed ei auruks, imenduks ega voolaks ära. Kas sellega üldse mingit pindala siduda või mitte, ei ome definitsioonis mingit tähtsust. Praktilistest kaalutlustest lähtudes on see siiski muidugi tähtis.

Kommentaare ei ole: