Laupäev, 7. märts 2009

Uudis soomlastelt: albeedot on alahinnatud

On leitud suuri erinevusi lume albeedo seniste arvatud väärtuste (näiteks arvestati numbrilistes ennustustes) ja satelliidipildi analüüsimisel saadud väärtuste vahel. Eriti puudutab selline erinevus taimestikuga (metsa-) alasid (senini arvati, et lumistes metsades on albeedo väiksem, aga tegelikult on see siiski kõrgem).
Alates 9. märtsist korraldatakse ühes Lapimaa uurimisjaamas mõõtmiste kampaania, mille käigus selgitatakse lume (kiirguslikke) omadusi ja kiirguse edasikandumist.
Seda tehakse projekti SNORTEX (Snow Reflectance Transition Experiment) raames, mille eesmärk on välja selgitada otseselt lume kiirgusomadusi. Tulemuste abil on võimalik arendada prognoosmudeleid ja kontrollida satelliitmõõtmiste tulemusi. SNORTEX kampaania toimub sel aastal kolmes osas: esimene on 9.-20. märtsil, teine 19.-29. aprill ja kolmas 4.-13. mail. SNORTEX projekt rakendus 2008. aastal ja kestab 2010. aastani, mis hõlmab põhjapolaarjoone taha jäävaid alasid ja kus kaugseire abil mõõdetakse lume omadusi ja kiirgusprotsesse (kuhu see läheb, intensiivsusmuutused jmt). Selle projekti üks eesmärkidest on suurendada teadmisi ökosüsteemide, atmosfääri ja inimtegevuse vaheliste seostest ja mõjudest Põhja-Euraasia territooriumil, sest lumel on omadusi (nagu kõrge albeedo), mis mõjutavad oluliselt atmosfääri soojuslikke tingimusi ja protsesse.
Selgituseks olgu öeldud, et albeedo näitab, kui suur osa mingile pinnale pealelangevast kiirgusest peegeldub tagasi (vt ka http://www.ilm.ee/index.php?45584), mistõttu sellel on oluline roll Maa kiirgusbilansis. Lume ja teatud jäätüüpide albeedo on väga kõrge, vahel isegi üle 0,9 (keskmine lumeta maapinna albeedo kõigest 0,3, ülejäänu neeldub ühel või teisel viisil).

Refereering: http://fmi.fi/uutiset/index.html?Id=1236318306.html
(kui tõlkimisel on tekkinud vigu, palun kohe teada anda).

Kommentaare ei ole: