kolmapäev, 7. mai 2008

Inglise keele eksam

Inglise keele eksamiga on sel aastal palju probleeme. Jutt puudutab eelkõige kirjalikku eksamiosa. Teiste osaoskuste kontrollimisega võis rahule jääda - kirjutamine ning suuline olid võrreldava tasemega möödunud aastatega, kuid mitte selle vahepealsega.
Probleem kujunes välja juba kuulamisosaga. Seal oli üheks sisselugejaks keegi austraalialane. Tema aktsendi esiletulemist isegi tunnistati eksamikeskusest, aga telefonikõnes kellegagi (rääkis üks töötaja peaspetsialisti asemel, sest too oli nagu maa alla vajunud) öeldi kohe, et ainult 3 % kõneleb standartkeelt, seega kust me peaksime neid võtma? Teine probleem oli liigse eristusvõime eeldamine. Üks kuulamisülesanne käsitles reise ning vaja oli täpselt eristada kellaaegu. See on samuti ülepingutatud, sest vaja oli emakeelt kõnelejaga väärilist akustilist eristustaset.
Kõige probleemsemad olid infootsimine ning kirjandusliku tekstiga ülesanded. Arusaamatu on see, et raadiosaates Huvitaja ütles inglise keele peaspetsialist, et selle aasta eksam ei tule mingil juhul keerukam. Lisaks öeldi telefonivestluses, et ilmselt on tegemist õpilaste tunnetepuhanguga, mis kordub igal aastal ning veel seda, et eks õpilane peab ju harjuma ilukirjanduse ja teadustekstidega ning infootsimisega, seega on sellised ülesanded loomulikud.
Igal juhul, märgid näitavad, et eksamikeskuses kardetakse sadavaid kirju jmt, näiteks on peaspetsialist kadunud salapäraselt iga kord helistades ja tulemuste avaldamine on lükatud igaks juhuks võimalikult kaugesse tulevikku. Olukorda on analüüsitud ühes eksamikeskusele saadetud kirjas järgmiselt.
Leian, et selle aasta inglise keele riigieksami raskusaste oli märksa kõrgem eelmiste aasta omadest.
Eksamis esinesid uut tüüpi ülesanded, mis on loomulikult positiivne ülesannete varieeruvuse säilitamiseks, kuid sellisel puhul tuleks jälgida ka raskusastet. Välja oli jäänud "word formation", mis oli asendatud viimase grammatika ülesandega, kus oli mõnes lahtris võimalik kasutada mitut erinevat sõna.
Kuulamisharjutuse ülesanne peaks olema kuuldud informatsiooni mõistmise hindamine. Samas oli ühes ülesandes küsitud spetsiifilist aega ja inimesed keskmise või kesise kuulmisega ei ole suutelised eristama detailseid heli erinevusi nagu 7:15 ja 7:50 aegade hääldamises. Milleks tekitada mõistmatuid olukordi? Erinevate aktsentide kuulamine ja mõistmine ei tohiks olla niivõrd detailne. See ei kontrolli kõnekeele mõistmist.
Lugemisosa oli sellel aastal hästi koostatud. Kiitus selle osa koostajale.
Kirja ja essee puhul oli antud sõnade arv. Ruumi oli antud piiratud koguses. Järeldus - peab kirjutama vähemalt 120 sõna kirjas ja 200 essees. Vaevalt, et on mõtet panna paika kindlad ülempiirid. Selleks on ajapiirang. Sama kehtib ka näiteks IELTS-i eksami puhul.
Taolise raskustastmega eksam kahjuks ei vasta minu arvates (ja usun, et paljude teiste inglise keele õpetajate ja tublimate õpilaste) meelest riigieksami tasemele. Riigieksami keskmise punktisumma tulemus langeb tunduvalt kui hindamisjuhend on sama range.
Paluks olla mõistev. Karta on, et apelleerimisi tuleb sellel aastal palju rohkem.
Vastust oodates,
n. õp.

Kommentaare ei ole: