teisipäev, 30. oktoober 2012

Vandenõuteooriad ja ilm

Facebookist jõudis minuni taaskord vandenõuteooriaid, taheti arvamust teada saada selliste asjade kohta:
 Kas võib olla, et USAs ei ole tormid tekkinud looduse poolt vaid riigi enda? Ammu on teada, et USA omab "ilma relvi" (weather weapon) täpsem nimetus HAARP. Youtube on täis erinevates HAARP videotest näiteks:http://www.youtube.com/watch?v=boKjwccQFgU
Kui keegi viitsib neid videoid vaadata ja ennast harida, siis seal on ka üeldud, et nad saavad tormi luua ning likvideerida. Seega tekib küsimus, miks ei kasutata seda hoidmaks ära sellist suurt hävingut mis praegu toimub. Kuskil meedias ei räägita sellisest võimalusest. Räägitakse ainult kui suur häving tuleb. Väga kurb on vaadata mida USA teeb oma inimestega.  
Ühe inimese vastus sellele: ammu teada jah. aga kui ma kunagi vaatasin kas nad ei saanud neid torme mitte tekitada kusagil sisemaal ja pacific oceanis. ning need olid äikese tormid vms.
Teemaalgataja: teie küsimustele vastab üks teine mees: http://www.youtube.com/watch?v=FgDtDpqEQhw&feature=player_embedded 

Mida ma sellest arvan? See teema on väga tundlik ja seotud usuga/ideoloogiaga. Eestis on olemas vastav blogi:  http://chemtrail-ee.blogspot.com/, teiseks olen kirjutanud juba sel teemal artiklikese:  http://www.horisont.ee/node/1695 ja lisaks on avaldatud üks huvitav uudis eesti keeleski: http://forte.delfi.ee/news/teadus/mis-paneb-inimesi-kliimateadust-eitama.d?id=64877888. 
Mõelge kaasa ja kaaluge kriitiliselt väiteid mõlemalt poolt!
Kindlasti peab ütlema seda, et kondensjäljed, äike, troopilised tormid jne on seletatavad veenvalt looduslike protsessidega. Ka kondensjälje tekkimine on looduslik, kuid ainus asi on see, et inimese tehtud seade soodustab/tekitab eeldused pilveriba tekkimiseks. Kui rääkida troopiliste tormide tekitamisest ja suunamisest, siis peab arvesse võtma selleks vajaminevat energiahulka, mis tuleb protsessi ja nähtuse kujunemiseks anda või kuskilt vabastada. Praeguseks suudab piisavalt palju energiat anda vaid ookean ja sealt aurunud vee kondenseerumisel vabanev varjatud soojus (algallikaks on muidugi päike).  Tormi liikumise määrab aga tsirkulatsioon/juhtvool. Neid (torme, olgu troopilisi või mitte) on toimunud minevikus, ammu enne tööstuse või veelgi enam, inimese kui liigi ilmumist ja toimub kindlasti ka edaspidi.
Ikka ja jälle toon näite halode jm värviliste optiliste nähtuste märkamisest. On neid, kes usuvad, et halod on tekitatud kunstlikult, et need on kliimamanipulatsioonide tagajärg ja tõend jne. Ometigi võib päris kindel olla, et halod olid olemas juba enne lennukeid ja tööstusrevolutsiooni. Korduvalt olen täheldanud seda, et kui keegi hakkab mingil põhjusel halosid märkama, siis ta märkab seda ka edaspidi. Võrdleksin seda stereopildiga, kus mustrisse on mingi kujutis peidetud ja see tuleb üles leida. Kui keegi leiab kujutise üles, siis ta näeb seda alati sama pilti nähes koheselt, mitte ei pea hakkama uuesti otsima. Nii kipub ka halodega olema.
Leia stereopildilt üles peidetud kujutis

Päikesesapp - kas valitsuse salajase kliimamanipulatsiooni tagajärg?

Võib-olla on huvitav rääkida ka sellisest ideest nagu aktualismiprintsiip. See tähendab, et minevikus on toimunud samad jõud ja protsessid, mis kujundavad praegugi maad ehk üldisemalt öeldes, me eeldame, et loodusseadused ja neist tulenevad protsessid/nähtused on minevikus olnud samasugused nagu praegugi. Sellele tugineb näiteks kogu geoloogia. Esimesena teadaolevalt sõnastas selle printsiibi Ch. Lyell (1830ndate algul avaldatud kolme köite põhiidee). Järelikult, kuna me teame, et moreen on glatsiaalne sete ja seda on teatud settekihtidest leitud mitmes kohas üle terve planeedi, sh kohtades, mis olid moreeni moodustumise ajal ekvaatoril, tuleb teha järeldus, et kunagi oli Maa nagu lumepall, st paks jää kattis tervet planeeti, sh ekvaatorit (neid tuntakse Sturtiani ja Marinoani globaalsete jäätumistena Krüogeenis, st 600-700 mln a. tagasi, lisaks enne neid üks veel 2100-2400 mln a. tagasi, mida nimetatakse Huroni jäätumiseks; mõned uurijad siiski arvavad, et ekvaatoril oli väike jäävaba riba, et seletada elu säilimist). Sama moodi saame teha järeldusi ka äikeste, pilvede (paleonefoloogia), orkaanide jms kohta.
Orkaanidest ja kaugest minevikust rääkides...on avaldatud artikkel (Nature, 2006), kus hapniku isotoopide järgi on leitud, et Arhaikumis (kolm tuhat miljonit ja rohkemgi aastat tagasi) oli ookeani keskmine temperatuur 80°-90°C kraadi, tänapäeval on see kõigest 17°C ümber. Neid tulemusi on kõvasti vaidlustatud, aga konkreetset viga pole veenvalt näidata suudetud. Kui see on ikkagi tõsi, siis kuidas selline kõrge temperatuur kauges minevikus mõjus näiteks orkaanidele? Esiteks, kindlasti olid orkaanid olemas, mitte ei ilmunud pärast maadeavastusi, kui eurooplaste teadvusesse jõudis üldse selline nähtus, sest nende tekkeks on vaja piisavalt tihedat atmosfääri, vett ja soojust (räägime kõige üldisemalt, mitte aga konkreetselt troopiliselt tsüklogeneesist). On neid, kes arvavad, et tegu võis tollal (Arhaikumis) olla hüperkaanidega. Selle mõiste mõtles välja K. Emanuel. Tema mudeli järgi peab ookeani pinnakihi temperatuur olema vähemalt 48°C, hüperkaan on aga tänapäevastest orkaanidest hulga väiksem, vaid mõnekümne km2 pindalaga ja ulatub stratosfääri ülaossa (tänapäevased vaid stratosfääri alaossa). Sellise süsteemi keskme ümber võib tuule kiirus olla üle 800 km/h ja õhurõhk keskmes vähem kui 700 hPa (teadaolev reaalselt hinnatud rekord on 870 hPa juures). Hüperkaane on püütud seostada ka dinosauruste väljasuremisega, sest väga energilised protsessid nagu asteroidiga kokkupõrkamine või supervulkanism võivad anda selleks piisavalt energiat ka siis, kui ookeanid on muidu liiga jahedad.
Mis puudutab veel neid vandenõuteooriaid, siis soovitaksin lugeda R. Dawkinsi raamatut The God Delusion, eesti keeles ilmunud "Luul jumalast" (2011). Seal selgitatakse päris hästi mõningaid tagamaid, mis puudutavad otseselt või kaudselt kliima ja ilma mõjutamisega seotud populaarsust üha koguvaid teooriaid. Tähelepanu tuleb pöörata skeptitsismile, autoriteetidele vastuhakkamisele jne.

Kommentaare ei ole: